Disclaimer


Electrovakhandel.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Electrovakhandel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. De informatie op deze website is alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Wij wijzen iedere verantwoordelijk van de inhoud van onze site van de hand.